Politikker og målsætninger - Ragn-Sells Danmark A/S
Nyheder | Kontakt | Sitemap 
Ragn-Sells Danmark A/S
Ragn-Sells Danmark A/S
   Forside   |   Om Ragn-Sells   |   Privat   |   Erhverv   |   Samarbejdspartnere   |   Nyheder
Du er her: Om Ragn-Sells | Miljø og Kvalitet | Politikker og målsætninger

Politikker og målsætninger

Nedenfor kan du læse om Ragn-Sells Danmarks overordnede politikker og målsætninger.

KVALITETSPOLITIK

Korrekt og rigtigt gennem hele kredsløbet

Ragn-Sells leverer det rette kvalitetsniveau, når vi opfylder kundens krav og forventninger samtidig med at vi tager hensyn til øvrige interessenters krav vedrørende udendørs miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og rentabilitet.

Vores kvalitetsarbejde fokuserer på tydelige, mærkbare og gode kommunikative mål, hvilket giver grundlag for og leder til løbende forbedringer

MILJØPOLITIK

Ragn-Sells bidrager til en bæredygtig udvikling ved at sikre, at kunderne får støtte af kompetente og engagerede Ragn-Sells medarbejdere.  Vi udvikler og forbedrer løbende vores tjenester indenfor håndtering af affald og rester, så de opfylder vores kunders behov, og er i overensstemmelse med gældende lovgivning, og behandles på den bedst mulige måde gennem hele kredsløbet, og reducerer de negative konsekvenser af vores egne aktiviteter.

Målsætninger
Kvalitet/Miljø:

 • At kunden opnår den bestilte ydelse til rette tid
 • At afvigelser effektivt opfanges, måles og leder til forbedringer
 • At vores kunder oplever R-SD som problemfri og rationel serviceleverandør
 • At R-SD tilbyder en effektiv håndtering og et højt serviceniveau
 • At - med udgangspunkt i gældende lovgivning - stræbe efter stadige forbedringer af såvel miljøpåvirkninger som udvikling af miljørigtige kundeløsninger
 • At R-SD bedriver et forebyggende arbejde med kontinuert at reducere udslip til jord, vand og luft, samt øget anvendelse af miljørigtige produktionsmetoder igennem hele organisationen
 • At R-SD nyttiggør affalds- og restprodukter og lever op til hensigterne i affaldshierakiet
 • At R-SD påser, at personalet har fornøden uddannelse samt at denne løbende opdateres, så alt personale har rette kompetence til at udføre arbejdsopgaverne
 • At R-SD påvirker sine leverandører, transportører og andre samarbejdspartnere til et aktivt miljøarbejde, samt at R-SD i sin udvælgelse af disse lægger vægt på en positiv miljøholdning

Arbejdsmiljø og sikkerhed

 • At R-SD - med udgangspunkt i gældende lovgivning - til stadighed arbejder på at forbedre personalets arbejdssituation ved at indføre arbejdsmiljøforbedrende og sikkerhedsskabende metoder og hjælpemidler
 • At R-SD effektivt opfanger årsager til arbejdsskader og lidelser, samt iværksætter forebyggende handlinger
 • At R-SD påser, at der findes passende rutiner for alle sikkerhedsaspekter, således at arbejdsskader forebygges overalt i virksomheden

 

 © 2015 Ragn-Sells Danmark A/S | info@ragnsells.dk | Tel: 70 70 25 55

Certifikat | Links