Recycling - Ragn-Sells Danmark A/S
Nyheder | Kontakt | Sitemap 
Ragn-Sells Danmark A/S
Ragn-Sells Danmark A/S
   Forside   |   Om Ragn-Sells   |   Privat   |   Erhverv   |   Samarbejdspartnere   |   Nyheder
Du er her: Om Ragn-Sells | Forretningsområder | Recycling

Aktiviteter i Recycling

Ragn-Sells Danmark A/S indsamler, sorterer og behandler alle typer restprodukter og genanvendelige materialer. Dette sker både i eget regi og i samarbejde med MiljøLogistik A/S og vores søstervirksomheder i Skandinavien og de baltiske lande.  

Vi arbejder bevidst efter nærhedsprincippet, hvilket betyder, at vi konstant arbejder på, at oparbejdningen/forædlingen sker så nær restprodukternes oprindelsessted som muligt.

Gennem vort moderselskab i Sverige (Ragn-Sells AB) råder vi over mange typer afsætningskanaler, der bygger på de mest miljøvenlige oparbejdnings- og genanvendelsesprincipper.

Ragn-Sells Danmark A/S driver genbrugsanlæggene Maglemølle Genbrugsanlæg og Prøvestenen Genbrugsanlæg, som sorterer mange slags affald og restprodukter.© 2015 Ragn-Sells Danmark A/S | info@ragnsells.dk | Tel: 70 70 25 55

Certifikat | Links